RO/ENG

Despre ONG

Asociația Wilderness Research and Conservation a fost înființată în anul 2015 și activează în domeniul conservării biodiversității și al educației ecologice privind animalele sălbatice protejate.

Despre Proiect

Proiectul denumit Liliecii din Mediul Urban este parte din Programul Protecția și Studiul Liliecilor (fb), desfășurat de către Asociația Wilderness Research and Conservation în parteneriat cu Fundația Visul Luanei. În cei peste 4 ani de activitate în Municipiul București și în țară, proiectul a salvat, relocat și reabilitat peste 1200 de lilieci.

Liliecii sunt specii protejate cu un rol foarte important în ecosistem, fiind principalii consumatori de insecte cu caracter dăunător omului. Un liliac poate consuma aproximativ un kilogram de insecte pe an, oferind servicii ecosistemice în valoare de 1400 euro. Un mediu unde nu se aplică insecticide este mai puțin poluat cu substanțe toxice, atât pentru om cât și pentru animale, iar liliecii pot controla natural acest aspect.

Din cauza tăierilor arborilor bătrâni, animalele au fost obligate să se adapteze în mediul antropizat, precum crăpăturile clădirilor, care pot păstra condiții climatice optime. În momentul în care liliecii sunt relocați pe timp de iarnă, există șansa ca aceștia să moară din cauza șocului energetic. Orice acțiune invazivă poate duce la moartea a mii de animale. Liliecii salvați din șantiere de construcții sau pur și simplu găsiți în zăpadă, sunt induși în stări artificiale de hibernare, apoi treziți și verificați de către medicii noștri veterinari, ulterior fiind hrăniți de către voluntari și induși din nou în hibernare.

Obiectiv

Activitatea de reabilitare a liliecilor necesită un spațiu adecvat pentru a fi desfășurată, față de cel disponibil în momentul actual, iar în ultimii ani, numărul de cazuri pe timp de iarnă a crescut, astfel Programul Protecția și Studiul Liliecilor va fi mutat într-o clinică de reabilitare mai mare (Fundația Visul Luanei), unde va fi necesară construcția unor încăperi speciale de hibernare.

Misiune

Misiunea proiectului este aceea de a media conflictele om-animal, de a salva și reloca animalele aflate în pericol dar și de a studia și oferi oportunități de practică profesională pentru studenți, în diverse activități de cercetare legate de conservarea animalelor sălbatice protejate.

Viziune

Ne dorim un mediu mai puțin poluat, plin de lilieci care să consume insectele din mediul urban fără a mai fi afectați de insecticide. Un mediu unde animalele nu mai sunt omorâte pentru că nu sunt înțelese. Pentru acest lucru, punem activ umărul în educația viitoarei generații privind protecția animalelor sălbatice și dorim ca în viitorul apropiat să observăm cum această conștiință colectivă, capătă un contur cât mai palpabil.

Impact

Proiectul va servi drept bază de reabilitare pentru majoritatea cazurilor de lilieci aflați în dificultate din Municipiul București dar și din țară.

Dacă veți alerga pentru lilieci, aceștia vor zbura mai liber pentru voi!

Beneficiari

Activitățile educaționale sunt disponibile atât pentru elevi, studenți sau voluntari cât și pentru orice persoană interesată. Impactul economic pozitiv pe care liliecii îl au în mediul înconjurător, va fi un serviciu benefic pentru toată lumea.

Derularea proiectului

Proiectul va continua pe termen lung. Specialiști și voluntari ai programului, continuă să investească și să atragă interes pentru a pune pe picioare un centru de reabilitare la cele mai înalte standarde, oferind ajutorul speciilor de animale sălbatice protejate aflate în dificultate.

Buget necesar

4.800 Euro

 

Asociaţia Wilderness Research and Conservation

http://www.wildernessrc.ro/

contact@wildernessrc.ro

Bd. Alexandru Obregia 2B, bl. 2B, sc. 1, ap. 35, sector 4, Bucureşti


https://www.facebook.com/WildernessResearchandConservation/

 

…………………….

WILDERNESS RESEARCH AND CONSERVATION

About the NGO

Wilderness Research and Conservation Association was founded in 2015 and contributes to the field of biodiversity conservation and ecological education for wildlife conservation.

About the Project

Bats of the Urban Environment Project is part of the Bat Research and Protection Program (Facebook) developed by Wilderness Research and Conservation Association in collaboration with Luana’s Dream Foundation (Fundaţia Visul Luanei).  During this four years project, we have rehabilitated and rescued over 1200 bats from Bucharest and Romania.

Bats are protected species and play a vital role in the ecosystem, because they feed on insects. A bat can eat as much as one kilogram of insects per year, which results in 1400 euros worth of ecosystem services. An insecticide-free environment is less toxic both for humans and animals, and bats can naturally control the insect populations.

During the last hundred years, forest ecosystems have lost most of the old trees were bats took refuge, forcing the animals to adapt in artificial conditions, like building crevices, which can maintain optimal temperatures. Due to habitat loss, human-animal interactions have become more frequent, especially in the dense urban fabrics. Bats can suffer an energetic shock during the cold season, if they are disturbed from hibernation. Any invasive action can lead to the death of thousands of individuals. We have rehabilitated these animals in order to assure larger survival rates during winter, by offering them professional veterinary care and placing them in artificial hibernation.

Objective

We need to expand our rehabilitation clinic for wild animals in order to account for the ever growing number of human-animal interactions, focusing on bats.

Mission

The project’s mission is to conciliate human-animal conflicts, to rescue, rehabilitate and relocate wildlife, as well as to provide research opportunities in the field of wild animal conservation, for students and researchers alike.

Vision

We envision a less polluted environment, in which bats can consume insects without risking harm from insecticides, where misunderstood animals are not killed. For such a vision, we are actively taking a part in educating future generations on wildlife conservation.

Impact

The project will rescue and rehabilitate bats from Bucharest and Romania.

If you run for bats, their flight will be lighter and safer!

Beneficiaries

The educational activities are open to pupils, students and volunteers, as well as any interested party. The positive economic impact that bats provide for the environment benefits everyone.

Project Management

This is a long term project in which experts and volunteers are continuously being involved in rescue and rehabilitation operations, as well as in raising awareness for the need of a high standard rehabilitation centers, where wild animals can be managed accordingly.

Necessary Budget

4.800 Euro