RO/ENG

 

Pentru prima oară o să alergăm după bani dar o să cheltuim în scopuri nobile.

 

  • Despre ONG

Asociaţia Vets4Wild este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, care şi-a propus ca principală activitate salvarea animalelor sălbatice. Membrii sunt exclusiv medici veterinari, care au afinitate pentru această ramură a medicinei veterinare şi activează fără să fie recompensaţi financiar.

Este o organizaţie tânără, dar majoritatea membrilor au o experienţă de peste zece ani în salvarea animalelor sălbatice.

  • Misiune/Viziune

De şase ani, de când funcţionăm sub formă organizată, am reuşit să salvăm sute de animale sălbatice, rata de repatriere a acestora fiind de cca. 40%. Această cifră pare mică, în schimb dacă ne uităm la randamentul altor organizaţii de profil şi chiar cu un trecut mult mai bogat, avem motive să fim mândri.

 

Majoritatea pacienţilor sălbatici (peste 80%) sunt păsările. Reuşita actului medical depinde în mare parte de medicul curant, dar o serie de alţi factori joacă un rol esenţial.

Poate că cel mai important este procesul de reabilitare, care presupune o anumită infrastructură.

  • Obiectivul proiectului

Construirea volierelor de diferite mărimi, adaptate speciei care urmează să fie reabilitată, a fost preocuparea noastră în ultimii ani.

  • Impact

Cu toate că dispunem de spaţiu suficient de mare ca să putem reabilita pasări de talie mare, totuşi ne-ar prinde bine o volieră circulară, cu un diametru de cel puţin 30 m, în care pot să-şi exerseze zborul fără să fie nevoite să aterizeze.

În centrul nostru de reabilitare dispunem de terenul necesar şi planul acestei voliere este aproape gata.

  • Beneficiari 

Beneficiarii acestui proiect sunt păsările, care îşi vor petrece perioada de reabilitare în grija noastră.

     

 

 

 

 

 

 

 

  • Derularea proiectului

Proiectul se va derula începând cu anul 2018, până la reuşita implementării acestuia.

  • Bugetul necesar

După calculele noastre, costurile se ridică la aproximativ 10.000 Euro.

Împreună cu membrii asociaţiei, am hotărât ca printre priorităţile anului 2018, acest proiect să fie pe primul loc. Toate fondurile disponibile o să fie direcţionate în acest vis şi participarea la “Run for Wildlife Romania” serveşte tot acestui caz.

 

 

Vets4Wild

http://www.vets4wild.ro/

…………………………..

As a first, we will run “after” money – money that we will spend on a good cause.

Vets4Wild Association is a non-governmental, non-profit organization dedicated to saving wildlife. Its members are exclusively veterinarians with an affinity for this branch of veterinary medicine, acting on a voluntary basis, without financial reimbursement. Whereas Vets4Wild is a young organization, most of its members have professional experiences spanning over 10 years in saving wildlife.

During the 6 years of our official existence, we managed to save hundreds of wild animals, with a release rate (back into the wild) of approx. 40%. Although this number might seem rather small, it’s actually similar to other organizations with the same profile, even to those with a longer history.

Most of our patients (> 80 %) are wild birds. While the success of our intervention depends mostly on the veterinarian, a number of other factors are also crucial. Of these, the most important perhaps is the rehabilitation process, which requires dedicated infrastructure. During the last years, one of our main concerns was building a series of aviaries of various sizes, suited for a number of species. While we own enough space for rehabilitating large-sized birds, we would also need a circular aviary, with a diameter of at least 30 m, in which birds could practice flying without being forced to land. In our rehabilitation center, the land physically needed for this construction is available and the technical plans for it are almost finalized. According to our calculations, the total costs are approximately 10 000 €.

The members of Vets4Wild have decided that this project will be our top priority in 2018. All our available funds will be directed towards making this dream a reality – and participating in “Run for Wildlife Romania” serves the same cause.