RO/ENG

 

ARIPI PENTRU VIITOR

 

 • Despre ONG

Asociația ”Prietenii Berzelor” a pornit la drum din dorința de a face mai mult pentru berze. În cei 10 ani de existență am îngrijit peste 400 de berze.

Dacă la început preluam doar berze rănite, treptat la noi au ajuns cucuvele, șoimi, lebede, egrete, bufnițe, porumbei și chiar trei mânji.

  

Chiar dacă suntem o asociație mică cu sediul în Cristian, județul Sibiu, păsările preluate și îngrijite de către asociația noastră provin de pe întreg teritoriul țării.

 • Misiune

Reabilitarea păsărilor rănite sau care din diferite motive nu pot zbura.

 

Păsările sunt îngrijite la centrul de  reabilitare din Cristian iar după refacerea completă sunt eliberate în  natură. Desfășurăm diferite activități de protejare a berzelor în zona noastră cum ar fi construirea și montarea de suporturi speciale pentru cuiburile de barză albă din județul Sibiu.

 • Viziune

 Credem într-o lume în care orice ființă are dreptul la ajutor, o lume în care păsările să cuibărească în siguranță iar Mediu și Natură să fie mai mult decât niște simple cuvinte.

 • Obiectivul proiectului

 Proiectul îți propune strângerea fondurilor necesare pentru construirea unei voliere de  zbor pentru păsările aflate în grija asociației noastre.

Pentru că multe dintre păsările preluate de noi prezintă fracturi la nivelul aripilor sau sunt electrocutate în urma coliziunii cu conductorii rețelei electrice, acestea au nevoie după refacere de o perioadă în care să poată exersa zborul.

Construirea unei noi voliere de zbor va permite eliberarea unui număr mai mare de păsări într-un timp mai scurt.

 • Impact

Creșterea numărului de păsări ce vor putea fi eliberate după perioada de refacere prin folosirea în paralel a două voliere de zbor (cea pe care o avem în prezent și cea pe care intenționăm să o construim).

 • Beneficiari

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt păsările aflate în grija asociației noastre indiferent de specie.

 • Derularea proiectului

Proiectul va fi implementat în perioada Septembrie-Noiembrie 2018. Manopera revine în totalitate voluntarilor asociației noastre, fondurile strânse în cadrul proiectului fiind folosite în totalitate pentru achiziționarea materialelor necesare construirii volierei.

 • Bugetul necesar

 1.700 RON

 

 

Asociația Prietenii Berzelor

Sibiu, str. XVI, nr. 10, localitatea Cristian, 557085, județul Sibiu

Tel. 0723327931

www.prieteniiberzelor.ro

https://www.facebook.com/prieteniiberzelor/

 

……………..

WINGS FOR THE FUTURE

 • ABOUT US

Ong-ul „Prietenii berzelor” (Friends of Storks Association) was build with the desire to help the wounded storks. In its 10 years of existence, we have taken care of over 400 storks. If at the beginning we only helped wounded storks, during this time we had in our shelter swans, egrets, owls, pigeons, and even horses. Even if we are a small association based in Cristian, Sibiu County, the birds that were brought in and cared for come from all over the country.

 • OUR MISSION

Rehabilitation of injured birds, which for various reasons cannot fly. After the birds are fully recovered, they are released back into the nature. We have multiple stork protection activities in our area, such as the construction and installment of special stands for white stork nests in Sibiu County.

 • OUR VISSION

We believe in a world in which every being has the right to be helped, a world in which birds nest in safety and where Environment and Nature are more than just words.

 • The objective of the project

The project aims to raise the necessary funds to build a flight aviary for the wounded birds that in the care of our association. Because many of our birds have wings fractures or are electrocuted as a result of a collision with the power grid, they need to rest for a while after they can practice the flight. Building a new aviary will allow a larger number of birds to be released in a shorter period of time.

 • IMPACT

Increase the number of birds that can be released after the rehabilitation period by using two aviaries (the one we currently have and the one we plan to build).

 • BENEFICIARIES

The direct beneficiaries of the project are the birds in the care of our association regardless of their species.

 • Running the project

The project will be implemented between September and November 2018. The work will be done by the volunteers of our association. The obtained funds will be used for the purchase of the necessary materials of the aviary construction.

 • Necessary budget: 1.700 lei