Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice ’’Luana’’

-L’ARC Project-

(Luana’s Animal Rescue Center)

 

Despre ONG

În 2014 Fundația Visul Luanei a înființat Programul și Centrul de Reabilitare a Animalelor Sălbatice care oferă în regim pro bono îngrijiri medicale de specialitate animalelor sălbatice, cu precădere celor din mediul urban și peri-urban.

Pentru a lua cele mai bune decizii privind procesul de salvare, reabilitare și eliberare a animalelor, Fundația are o colaborare strânsă cu specialiștii în ecologia și biologia animalelor sălbatice din cadrul Asociației Wilderness Research and Conservation.

      

Ca urmare a activităților specifice, sunt coordonate și susținute diferite proiecte de monitorizare, cercetare și gestionare a populațiilor și patologiilor acestor animale.

 Misiune & Viziune

Odată cu urbanizarea excesivă, unele specii de animale sălbatice au reușit să se adapteze în oarecare măsură mediului antropic. S-a creat astfel un mediu de interacțiune continuă om-animal în care, de multe ori, animalele au de suferit.

Pentru a diminua acest impact negativ față de animalele sălbatice, Centrul răspunde la solicitări în teren și oferă consultanță atât autorităților, cât și societății civile în probleme ce privesc interacțiunea om-animal, primul ajutor și transportul în siguranță a animalelor sălbatice în impas de supraviețuire.

      

De asemenea, Fundația investește în formarea de profesioniști în medicina animalelor sălbatice și participă activ la educarea societății asupra biodiversității și necesității protejării acesteia, oferind și un amplu program de voluntariat tematic.

 Despre proiect

Obiectiv

Datorită creșterii diversității speciilor, atât din zona urbană cât și cea rurală, începând cu primăvara anului 2018, Centrul își va schimba amplasamentul la periferia Municipiului București, pe Splaiul Unirii, pe un teren de 2500 m2 (cu posibilitate de extindere) ce va fi special amenajat în scopul tratării și reabilitării animalelor sălbatice.

Acest proiect va include o clinică medicală de specialitate, spații de reabilitare specifice nevoilor speciilor în procesul de recuperare (voliere, iazuri, țarcuri) și un spațiu destinat evenimentelor educative și de voluntariat.

 Impact

Din 2014 până în prezent aproximativ 2000 de animale sălbatice din peste 40 de specii au fost internate și au primit îngrijiri medicale de specialitate în Centrul actual, cu un procent de aproximativ 35 % rată de reabilitare și eliberare.

Odată cu noul Centru se prevede creșterea atât a numărului, a diversității, cât și a procentului de reabilitare și eliberare, similar cu centre specializate de top din țările vestice (>40%).

Se intenționează ca noul Centru să se poată ocupa și de animale sălbatice de dimensiuni mai mari (căprioare, păsări răpitoare și de apă mari etc.) cu scopul acoperirii cazuisticii sălbatice din Sudul României. În momentul de față nu există nicio instituție care poate oferi un astfel de program de reabilitare de specialitate la animale sălbatice în această zonă a țării.

       

Ca plan de medie și lungă durată se dorește ca acest amplasament să devină un Centru de referință pentru reproducerea și reabilitarea animalelor sălbatice native cu status vulnerabil și critic de existență. De asemenea, se dorește crearea de parteneriate cu autoritățile în scopul confiscării animalelor sălbatice ținute ilegal în captivitate și îngrijirii lor în Centru, pentru a putea fi reabilitate și, ulterior, eliberate în sălbăticie.

 Beneficiari

Animalele sălbatice din Sudul României sunt beneficiarii proiectului, prin prisma creării unui Centru de tratament și recuperare corespunzătoare nevoilor lor. Noile dotări ale centrului vor putea oferi îngrijiri de specialitate unui număr de aproximativ 1000 de animale/an dintr-o plajă mare de specii, cu rezultate de eliberare mai bune ca în prezent.

      

Centrul urmărește refacerea echilibrului om-natură din ecosistemul urban prin diminuarea impactului antropic asupra faunei sălbatice, conștientizarea rolului omului în salvarea animalelor sălbatice și educarea publicului larg privind modul corect de acționare atunci când sunt găsite animale sălbatice aflate în nevoie.

 Buget necesar

Costurile acestui nou Centru sunt aproximate la 110 000 Euro până la stadiul de funcționare primară (teren, gard, utilități, clinică, țarcuri/voliere). La momentul actual 65% din costuri sunt suportate din fonduri personale și donații în materiale.

 

Fundaţia Visul Luanei

Str.Cezar Bolliac nr.12, Bucureşti

http://visulluanei.org/

Email: visulluanei@gmail.com

Facebook: http://bit.ly/2Bx9cX6

 

…………………………………….

-L’ARC Project-

LUANA’S ANIMAL RESCUE CENTER

 

About the NGO

Luana’s Animal Rescue Center and Program supply specialized  pro bono healthcare for urban and periurban wildlife since 2014 under Luana’s Dream Foundation (FundațiaVisulLuanei).

The Foundation collaborates with the Wilderness Research and Conservation association’s experts on animal ecology and biology in order to reach an optimal and informed opinion on rescue, rehabilitation and relocation of wildlife.

Numerous activities result in various monitoring, research, population and pathology control projects that require a high degree of coordination and management within the foundation.

Mission & Vision

Some wildlife species have somewhat adapted to excessive and sudden urbanization within anthropic ecosystems, which stems a continuous interaction between man and animals. This relationship can have a negative impact on wildlife, that often fall victims.

In order to diminish the negative effects that these interactions have on wildlife, the Center engages in field interventions, as well as consulting for both the authorities and civilians, and offers first aid and transport options for injured animals.

The Foundation is actively involved in the training of wildlife medical experts, education of the general public on the importance of biodiversity and its protection and offers wide and comprehensive volunteering programs.

About the project

Objective

Due to increasing species diversity in the urban and periurban areas, at the beginning of spring 2018 the Center will be relocated near Bucharest’s outer limit, on a 2500 sq. m domain (expanding is possible) situated on Unirii Embankment, specifically devised for wildlife rescue, recovery and rehabilitation.

The projects includes a specialized medical unit, rehabilitation areas for a wide variety of wildlife (aviary, ponds, pens) and a center for education and volunteering programs.

Impact

Approximately 2000 wild animals from over 40 different species have been admitted and treated within the Center since 2014, with a rehabilitation and release success rate of 35%.

An increase in case number, diversity, rehabilitation and release percentage of over 40%, similar to other top professional centers, is expected once the new Center will be operational.

The Center will also secure cases on large wildlife (deer, predatory and water fowl, etc.) for an increment in Southern Romanian rescue coverage. There are currently no institutions that run rehabilitation programs for these faunas within the region.

The medium and long term goals of this project is to develop an important native endangered wildlife reproduction and rehabilitation Center and to create partnerships with the authorities in order to confiscate, rehabilitate and release illegal wildlife kept in captivity.

Beneficiaries

The Southern Romanian wildlife is the main beneficiary of this project since the Center is created to aid in their treatment and rehabilitation. The endowment will help care for approximately 1000 animals belonging to varied species per year, and will facilitate a better rehabilitation success rate.

The Center’s purpose is to restore man-animals balance within the urban ecosystem by diminishing the negative anthropic impact on wildlife, raise awareness on the role humans have in wildlife rescue and education on a proper course of action in rescue cases.

Necessary budget

The costs for a basic functioning Center (estate, fences, utilities, clinic, pens/aviary) reach 110 000 Euros. 65% of the cists are currently being supported from personal funds and though building materials.