RO/ENG

 

Protecting Nature, Safeguarding Future!

 

Despre ONG

Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” este o organizație neguvernamentală, non-profit, dedicată protecţiei păsărilor şi a naturii, activând în domeniul conservării, educației, cercetării şi consultanței cu scopul de a schimba România într-un loc mai bun pentru păsări, natură şi oameni.

Despre proiect

Mii de animale sălbatice și păsări își pierd viața anual în România. Accidentate, bolnave sau pur și simplu prea firave pentru a supraviețui. În cadrul Grupului Milvus funcționează de câțiva ani un Centru de Reabilitare pentru Animalele Sălbatice în Sînsimion, județul Mureș, în colaborare cu Asociația Vets4Wild.

Anual, peste 200 de animale ajung în grija noastră în urma apelurilor primite la numărul de urgență  0722 533 816 pus la dispoziție pentru cei care găsesc animale rănite, 24 de ore din 24. Apelurile vin toată țara și intervențiile au loc cu ajutorul voluntarilor noștri (medici veterinari, studenți, oameni de bine).

O volieră în regiunea de Vest a țării, mai precis la Oradea, ar conduce la creșterea numărului de păsări care ar supraviețui în urma diferitelor incidente (accidentări, malnutriție sau alte stări).

Obiectiv

Prin participarea la Run for Wildlife, ne propunem să strângem fonduri pentru a construi o volieră la Oradea, județul Bihor.  Aceasta va fi utilizată pentru a prelua, în urma apelurilor, animalele rănite (păsările) din toată regiunea de vest a țării. Voliera va fi folosită pentru acele animale care au nevoie de reabilitare sau tratament în vederea eliberării în natură.

Construcția va ajuta și la degrevarea Centrului din județul Mureș, deoarece animalele din zonă vor rămâne în Oradea. Astfel, va crește numărul de animale sălbaticare care ar avea șanse la supraviețuire.

Viziune

Natura este amenințată din ce în ce mai mult, cu toții știm și simțim acest lucru. Noi, Grupul Milvus ne dedicăm toată activitatea pentru a contribui la un viitor în care omul nu amenință natura, ci coexistă cu ea.

Beneficiari

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt animalele sălbatice (păsările) care în urma unor accidente ajung în recuperare, în grija noastră. Acestea vor beneficia, în urma evaluărilor de specialitate, de tratamente medicale și recuperare adecvată în vederea eliberării.

Impact

În urma analizelor statisticilor pe care le avem, estimăm că numărul de  animale și păsări care vor beneficia de rețeaua de salvare a animalelor sălbatice va crește semnificativ deoarece voliera va prelua cazurile din regiunea Vest. Din experiența noastră din anii trecuți, ar fi vorba de trei – patru păsări în fiecare lună.

Derularea proiectului

Am planificat construcția volierei pentru sfârșitul verii – începutul toamnei, astfel încât să putem prelua cazurile de păsări rănite, accidentate din perioada de migrație.

Buget

Bugetul estimat este de 1.000 Euro.

 

Grupul Milvus

540600 Tîrgu Mureș, OP1 CP40

Tel/Fax: +40 265 264726

http://milvus.ro/

office@milvus.ro

Facebook: http://bit.ly/2EEmxj4

 

…………………………….

Bird and Nature Protection Association „Milvus Group” is a non-profit organization dedicated to bird and nature protection, working in the field of conservation, education, research and consultancy, in order to change Romania in a better place for birds, nature and people.

About the project

Every year, thousands of wild animals lose their lives in Romania. Injured, ill or simply too weak to survive. The Milvus Group is operating a Wildlife Rehabilitation Centre for several years, in Sînsimion, Mures County, in collaboration with the Vets4Wild Association.  In each year, more than 200 animals enter the center, after being reported through the emergency number 0722 533 816, available to those who find injured animals, 24 hours a day.

The calls come from all over the country and the interventions take place with the help of our volunteers (veterinarians, students, and others). An aviary in the Western region of the country, more precisely in Oradea, would increase the number of birds that would survive the various incidents (injuries, malnutrition or other conditions).

Objective

By participating at Run for Wildlife Romania, we intend to raise funds to build an aviary in Oradea, Bihor County. It will be used to retrieve the injured animals (birds) from all over the western region of the country. The aviary will be used for those animals that need rehabilitation or treatment in order to be released in nature. The construction will also help to take off some burden from the main Centre, as the animals originating from the area will remain in Oradea. This will increase the number of wild animals that are likely to survive after injury.

Vision

Nature is threatened, increasingly, we all know it and see it. We, the Milvus Group, dedicate all our work to contribute to a future where man does not threaten nature, but coexists with it.

Beneficiaries

The direct beneficiaries of the project are the wild animals (birds) which, following accidents, are recovering in our care. They will benefit, from specialist assessments, appropriate medical treatment and recovery in order to be release.

Impact

According to our statistics, we estimate that the number of birds that will benefit from the wildlife rescue network will increase significantly, as the western coop will pick up cases from the region. From the recent year’s experiences, we are estimating that three to four birds will enter the western coop each month.

Project progress

We planned the construction of the coop for the end of the summer – the beginning of the autumn, so we can take over the cases of birds injured during the migration period.

Budget

The estimated budget is 1.000 Euro.