Graţia-Maria Bolat

(Mental Health First Aider, Preşedinte Asociaţia Matei şi Prietenii)

gbolat@mateisiprietenii.ro