RO/ENG

Jucându-ne cu liliecii!

 

 • Despre ONG:

Noi avem treabă cu liliecii. Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor (CCCL) este o asociație non-profit, fondată în 2017 de către mai mulți chiropterologi și pasionați de protecția naturii din România.

Deși organizația este tânără, experiența cumulată a membrilor în cercetarea liliecilor și a ariilor protejate, trece cu ușurință de 25 de ani. Cu sediu în Cluj-Napoca, CCCL desfășoară activități pe întreg teritoriul României.

 • Misiune:

 Cercetăm și conservăm fauna de lilieci (Chiroptera) din România, precum și habitatele și adăposturile folosite de lilieci, în vederea protecției naturii în general, și a asigurării unui mediu mai sănătos pentru noi toți.

 • Viziune:

 Credem într-o lume în care trăim alături de lilieci, o lume în care coloniile mari și mici sunt protejate, în care publicul este conştient de beneficiile prezenței liliecilor, și în cele din urmă, dar cel mai important, o lume în care respectăm Natura și pe semenii noștrii, realizând conexiunea noastră permanentă.

 • Obiectivul proiectului:

 Crearea și îmbunătățirea spațiului virtual / interactiv “Terenul de joacă” de pe portalul www.lilieci.ro, în vederea educării generației tinere (preșcolari și elevi din clasele I-VIII) în ceea ce privește liliecii, mai precis cu privire la importanța și conservarea lor.

 • Impact:

Educarea generației tinere este importantă atât pentru conservarea coloniilor sălbatice de lilieci, precum și pentru crearea unui comportament adecvat în cazul contactului accidental cu exemplare de lilieci în mediul urban. Fiind în spațiul virtual, rezultatul proiectului va putea fi folosit de oricine, respectiv de copii și de părinții lor. În adiție, fiind elaborat în trei limbi (română, maghiară și engleză), “Terenul de joacă” va avea un impact larg și divers în rândul publicului din România.

Impactul proiectului, respectiv cunoștințele adunate vor fi verificate în mod constant și periodic prin diverse metode: chestionare online, competiții. etc. Estimăm un număr de vizitatori de min. 50 / zi la “Terenul de joacă”, număr ce va crește în timp.

 

 • Beneficiari:
 1. Generațiile de preșcolari și de elevi din clasele I-VIII din România;
 2. Liliecii, deoarece prin educarea generației tinere, proiectul contribuie la o mai bună protecție și conservare a acestora.

 • Derularea proiectului:

Proiectul va fi implementat în perioada august – decembrie 2018, iar “Terenul de joacă” va deveni completă și activă în data de 6 decembrie 2018, la aniversarea a 2 ani de la lansarea portalului www.lilieci.ro.

Munca va implica echipa CCCL, dar și un programator specializat. O campanie de informare (pe social media, prin parteneri de canale media și prin materiale informative printate) va avea loc înainte și după activarea secțiunii, pentru creșterea accesării și nivelului de folosire.

 • Buget necesar:

3.000 RON, sumă care cuprinde costurile asociate muncii programatorului, materialele promoționale și workshop de idei cu echipa CCCL.

 

Asociația Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor

Sediu: Aleea Peana nr. 14, ap. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

Telefon: +40747921684 Email: contact@lilieci.ro Web: http://www.lilieci.ro

https://www.facebook.com/lilieci.ro/

 

………………………….

Playing with bats!

 

About the NGO: We have business with and for bats. The Centre for Bat Research and Conservation (CBRC) is an NGO established in 2017, by several bat enthusiasts and protected area specialists from Romania. While our organization may be young, our cumulative experience in bat research and protected areas spans easily over 25 years. With the principal office in Cluj-Napoca, the CBRC engages in activities all over Romania.

Mission:We research and conserve Romanian bats (Chiroptera), as well as their habitats and roosts, in order to protect nature in general, and to strive towards a healthier environment for us all.

Vision:We believe in a world where we co-exist with bats, a world where all bat colonies, regardless of size, are protected, where the public no longer believes that bats get entangled in our hair, and a world where we respect Nature and fellow human beings, by realizing our permanent connection.

Project objective:Creating and improving the virtual / interactive „Playground” section of the www.lilieci.ro portal, in order to educate young generations (pupils from preschool and grades I-VIII) in terms of bats, especially the importance and conservation of bats.

Impact:The education of the young generation is important both for the conservation of wild bats and for establishing proper behavior in the case of accidental contact with bats in urban areas. Being in cyberspace, the outcome of the project can be used by anyone, namely children and their parents. In addition, being developed in three languages (Romanian, Hungarian and English), the „Playground” will have a wide and diverse impact among the Romanian public. The impact of the project and the knowledge gathered will be constantly and periodicallychecked through various methods: online questionnaires, competitions and so on. We estimate min. 50 visits / day at the „Playground”, a number which will increase in time.

Beneficiaries:

 1. Generations of pre-schoolers and pupils from grades I-VIII in Romania;
 2. Bats, because by educating the young generation, the project contributes to their better protection and preservation.

Project implementation:The project will be implemented between August – December 2018 and the „Playground” will become complete and active on December the 6th, 2018, on the 2nd anniversary of the launch of the www.lilieci.roportal. Work will involve the CBRC team, but also a dedicated programmer. An information campaign (on social media, through media channels and printed media) will take place before and after activating the section, to increase access and use.

 Budget:3.000 RON (around 650 EUR), amount which includes the work of the programmer, promotional marterials and brainstorming workshop with the CBRC team.